/rekisteriseloste
rekisteriseloste2019-01-23T23:16:04+03:00

10times Oy:n rekisteriseloste

Alta löydät virallisen tietosuojaselosteemme. Lyhyesti se tahtoo sanoa, että tietosi ovat turvassa meillä, emme ikinä anna tietojasi ulkopuolisille ilman lupaasi ja käytämme tietojasi sinun toiveitasi kunnioittaen. Rakastamme pitää yhteyttä asiakkaisiimme ja kaiken yhteydenpitomme tarkoituksena on palvella sinua parhaalla mahdollisella tavalla.

 

Sitoudumme kunnioittamaan yksilön tietosuojaa. Käsittelemme henkilötietoja vastuullisesti henkilötietolain asettamissa puitteissa.

 

Pyydämme henkilötietoja vain omaa asiakasrekisteriämme varten, emme luovuta tietoja ulkopuolisille ilman lupaa.

 

10times Oy:n hallitsemilla verkkosivuilla annetut tiedot ja asiakirjat annetaan käyttäjien käyttöön “sellaisenaan” ilman minkäänlaista nimenomaisesti ilmaistua tai oletettua takuuta tai mitään kaupankäynnin kohteeksi soveltuvuutta, tiettyyn tarkoitukseen soveltuvuutta tai oikeuksien loukkaamattomuutta koskevaa takuuta. 10times Oy tekee kaiken kohtuullisesti oletettavan voidakseen tarjota sivustollaan tarkkoja ja ajantasaisia tietoja, mutta se ei kuitenkaan takaa millään tavalla tietojen todenperäisyyttä tai täydellisyyttä. 10times Oy voi ajoittain lisätä, muuttaa, parantaa tai päivittää sivustolla olevia tietoja ilman erillistä ilmoitusta. 10times Oy ei ota mitään vastuuta mistään sivuston sisällön virheistä tai mistään pois jätetyistä tiedoista. 10times Oy ei takaa, että verkkosivusto tai sitä ylläpitävät palvelimet eivät sisällä mitään viruksia tai muita haitallisia elementtejä.

 

YHTEYSTIEDOT:

10times Oy, Kuparitie 16e, 00440 Helsinki

+358 45 1145 866 | info(at)10times.fi | www.10times.fi

HENKILÖTIETOLAIN (523/99) 10 §:N MUKAINEN REKISTERISELOSTE

 1. Rekisterinpitäjä: 10times Oy, Y-tunnus 1563298-3

 

 1. Rekisteriasioista vastaava henkilö: Jussi Parviainen 10times Oy, parviainen@times.fi +358 40 5858824

 

 1. Rekisterin nimi: 10times Oy:n asiakasrekisteri

 

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen sekä 10times Oy:n palveluiden/tuotteiden tarjoamiseen, myymiseen, markkinointiin, kehittämiseen ja tilausten toimittamiseen.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yrityksen oikeutettu etu asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:

 • tuotteidemme ja palveluidemme toimittaminen tai näiden kehittäminen palautteen keräämisen muodossa,
 • yrityksen liiketoiminnan menekinedistäminen
 • sopimus- ja muiden lupaustemme ja velvollisuuksiemme täyttäminen,
 • asiakassuhteemme hoitaminen,
 • asiakkaan tai muun rekisteröidyn käyttäytymisen analysointi ja profilointi,
 • 10times Oy:n ja/tai sen yhteistyökumppaneiden sähköinen ja suoramarkkinointi,
 • relevantin mainonnan kohdentaminen yhtiömme omissa ja muiden tahojen verkkopalveluissa

 

Käsittelemme tietoja itse ja hyödynnämme henkilötietojen käsittelyssä lukuumme toimivia alihankkijoita ja kumppaneita. Alihankkijoihin lukeutuvat muun muassa kiinteässä kumppanuussuhteessa kanssamme toimivat freelancerit, kyselytutkimuksien toteuttajat, joiden kanssa henkilötietojen käsittelystä on selkeät allekirjoitetut kirjalliset sopimukset.

 

Käytämme automaattista päätöksentekoa (ml. profilointi) tunnistamaan rekisteröityjen henkilöprofiileja, verkkokäyttäytymistä, asiakkuuden statusta. Käytämme näitä tietoja markkinoinnin kohdentamisessa ja palvelujen kehittämisessä.

 

 1. Rekisterin tietosisältö
  Käsittelemme markkinointirekisterin yhteydessä seuraavia asiakkaan tai muun rekisteröidyn, kuten uutiskirjeiden tilaajien tai koulutettavien, henkilötietoja:

 

 • rekisteröidyn perustiedot kuten nimi, ammatti, rooli yrityksessä, äidinkieli;
 • rekisteröidyn yhteystiedot kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero, ja sosiaalisen median tunnisteet (handle);
 • yritystä ja yrityksen yhteyshenkilöitä koskevat tiedot kuten y-tunnus, toimiala ja yhteys- ja laskutushenkilöiden nimet sekä yhteystiedot;
 • mahdollista asiakkuutta ja sopimusta koskevat tiedotkuten tiedot menneistä ja voimassaolevista sopimuksista sekä tilauksista, muut asiointitiedot. Lisäksi esim. yrityksen maksupalvelu- ja tilitiedot ja henkilön suhdetta yritykseen kuvaava tunniste.
 • Sähköisten kanavien käyttäytymis– ja aktiviteettitiedot, kuten verkkosivuvierailut 10times Oy:n hallinnoimilla verkkosivustoilla, henkilön suorittamat aktiviteetit yrityksen verkkosivustoilla, kuten dokumenttien lataukset, katsotut sivut, lomakkeiden täytöt jne. sekä 10times Oy:n markkinointisähköpostien lähetys-, avaus-, ja klikkaushistoria.
 • Osan henkilötietojen rekisteröinnistä on edellytys sopimussuhteemme ja/tai asiakassuhteemme syntymiselle. Ilman tarvittavia henkilötietoja emme voi toimittaa tuotetta ja/tai palvelua.

 

 1. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä ovat asiakkaan palveluihin rekisteröityessä syöttämät tiedot sekä asiakkaan kirjallisesti, puhelimitse tai sähköpostilla antamat tiedot asiakkaan pyytäessä lisää tietoa tai ostaessa palvelua tai tuotetta.

 

Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja käyttötarkoituksia varten myös julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella sovellettavan lainsäädännön rajoissa. Tällainen tietojen päivittäminen suoritetaan manuaalisesti tai automaattisin keinoin.

 

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
  Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille ilman asiakkaan suostumusta.

Asiakkaan ostaessa jonkin 10times Oy:n yhteistyökumppanin tuotetta tai palvelua, on rekisterinpitäjällä oikeus ilmoittaa ostoon tarvittavat tiedot yhteistyökumppanille. Asiakas saa halutessaan yhteystiedot kyseisestä yrityksestä ja heidän rekisteriselosteestaan.

 

Tietoja saatetaan luovuttaa viranomaisille pakottavan sääntelyn nojalla.

Siirrämme henkilötietoja EU:n/ETA:n ulkopuolelle, 10times Oy:n käyttämän Infusionsoft pilvipalvelutuotteen instanssin tietokantojen sijaitessa siellä. Tietoja EU:n ulkopuolella käsittelee Infusion Software, Inc. Heidän GDPR:n mukainen informaatio löytyy osoitteesta: https://www.infusionsoft.com/legal/data-protection-faq

 

Olemme huolehtineet siirtoon liittyvistä asianmukaisista suojatoimista.

 

 1. Tietojen säilyttäminen
  Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista. Kaikki niiden henkilöiden henkilötiedot, jotka eivät ole osoittaneet aktiivisuutta 10times Oy:n viestintään (minimissään avanneet sähköpostin), poistetaan automaattisesti 2 vuoden kuluttua viimeisestä aktiviteetista. Muissa tapauksissa henkilötiedot poistetaan vain henkilön itsensä niin pyytäessä.

 

Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä.

 

 1. Tietojen tarkastaminen ja muuttaminen

Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Henkilöllä on oikeus tarkastaa kaikki henkilörekisteriin talletetut, itseä koskevat tiedot. Henkilöllä on oikeus tietojen oikaisemiseen sekä oikeus tietojen poistamiseen eli niin kutsuttu oikeus tulla unohdetuksi.

 

Henkilöllä on myös oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä, jolloin yrityksellä on oikeus säilyttää tietoja, muttei muutoin käsitellä niitä ilman rekisteröidyn suostumusta.

 

Henkilöllä on myös oikeus pyytää yritystä siirtämään häntä koskevat henkilötiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Tiedot on voitava siirtää jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa

 

Jos yrityksellä on perusteltu syy epäillä pyynnön tehneen luonnollisen henkilön henkilöllisyyttä, yritys voi kuitenkin pyytää toimittamaan lisätiedot, jotka ovat tarpeen rekisteröidyn henkilöllisyyden vahvistamiseksi.

 

Yritys toimittaa henkilötietojen käsittelyä koskevat tiedot rekisteröidylle tiiviisti esitetyssä, läpinäkyvässä, helposti ymmärrettävässä ja saatavilla olevassa muodossa viimeistään kuukauden kuluessa.

 

 1. Tietojen poistaminen
  Tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli käyttäjä rikkoo palvelun käyttöehtoja, väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista toimintaa tms. tai rekisterissä olevan henkilön tiedot osoittautuvat vanhentuneiksi.

 

Tiedot voidaan poistaa rekisteristä välittömästi asiakkaan omasta pyynnöstä. Tietojen poistaminen edellyttää kirjallisen pyynnön osoitteeseen info(at)10times.fi. Tiedot on poistettu, kun asiakas saa asiasta vahvistuksen sähköpostiinsa.

 

 1. Yleinen kuvaus rekisterinpitäjän asianmukaisista teknisistä ja organisatorisista turvatoimista

Asiakasrekisteriin on annettu pääsyoikeus vain sellaisille rekisterinpitäjän asiakkuudenhallinta- ja myyntitoiminnossa työskenteleville nimetyille työntekijöille, jotka ovat allekirjoittaneet asianmukaiset salassapitositoumukset.

 

Rekisterinpitäjä on antanut työntekijöilleen sitovia kirjallisia ohjeita ja määräyksiä henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskien, joita työntekijät ovat sitoutuneet noudattamaan.

Tietojärjestelmien tietoturva on järjestetty asianmukaisesti mm. salauksin ja teknisin rajoituksin.

Rekisterinpitäjä tarkastaa henkilötietojen käsittelytoimintonsa ja niissä käytettävät järjestelmät ja laitteet säännöllisin väliajoin ja mm. arvioi henkilötietojen käsittelytoimintaan sisältyvät riskit esimerkiksi uutta teknologiaa käyttöönotettaessa.

 

 1. Miten henkilötietojen käsittelyyn liittyvä riskienhallinta on toteutettu.

Henkilötietojen riskienhallinta on määritelty yrityksen tietoturvapolitiikassa.